Barn som behöver stöd och hjälp har hamnat på hem som fått allvarlig kritik av Ivo. Kungsbacka kommun har haft barn och unga placerade där. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.
Barn som behöver stöd och hjälp har hamnat på hem som fått allvarlig kritik av Ivo. Kungsbacka kommun har haft barn och unga placerade där. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Bild: Bosse Åström

Barn och unga från Kungsbacka bor på skandalhemmen

HVB-hem får allvarlig kritik av Ivo. En granskning visar att barn har utsatts för allvarligt våld och kränkningar. Kungsbacka kommun har unga placerade på skräckhemmen.
– Detta är fruktansvärt att höra, säger Anette Bernhardt, enhetschef på Kungsbacka kommun.

ANNONS

Det är SVT som har gjort granskningen. Den visar att de flesta HVB-hem sköts bra. Men det finns några exempel där hemmen får upprepad kritik. Det handlar om 18 boenden som utmärkt sig. På två av dessa har Kungsbacka barn och ungdomar.

Barn och vuxna ihop

– På HVB-hemmen bor barn ibland ihop med sina föräldrar för att se över föräldraförmågan. Ibland bor barn och unga där ensamma. Det kan bero på olika typer av problem, bland annat eget mående och då ungdomarna behöver stöd, säger Anette Bernhardt, enhetschef på Individ- och familjeomsorg på Kungsbacka kommun.

LÄS MER:Tomma lokalen får nytt liv efter nästan två år

Hon berättar att de alltid försöker se till så att barnen får bo kvar hemma. Men om inte det räcker, så får man hitta andra lösningar.

– Vi försöker alltid göra det bästa för barnet och försöker då i första hand hitta lösningar i barnets eget nätverk. Men ibland kan inte ”Kalle” placeras hos till exempel moster. Då prövar vi familjehem, säger Anette Bernhardt.

Kungsbackabor i två av hemmen

Ibland är inte heller det tillräckligt. Då prövas HVB-hem under en begränsad tid.

Kungsbacka har haft barn placerade på två av hemmen som förekommer i SVT:s granskning: Platea i Hagfors och Villa Mea i Malmö.

LÄS MER:Bengt Eliasson (L) lämnar rikspolitiken för nya drömmar

Platea har fått kritik i flera år, 2018, 2019 och 2021. Enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som har som uppgift att granska hemmen, så har ”barn vid upprepade tillfällen utsatts för fasthållningar och nedläggningar”.

– Oj! Vi har haft goda erfarenheter av Platea, säger Anette Bernhardt.

Hur då?

– Vi har inte fått några signaler om det här överhuvudtaget. Då har vi även följt upp placeringarna och det är ingen som framfört kritik. Jag har arbetat inom socialtjänsten i 30 år och brukar vara påläst. Men att jag ska få den här informationen från en journalist istället för från Ivo känns fel. Jag tycker Ivo har brustit här. Det är märkligt att de inte dragit in tillståndet, säger Anette Bernhardt.

LÄS MER:Boende för barn brister – personalen har fått nog

Hur känns det att höra detta?

– Fruktansvärt. Vi vill ju så klart att barnen ska vara trygga. Att utsättas för sådana här saker är inte alls okej. Det är otroligt dåligt.

När placerade ni barn här senast?

– Jag vet inte exakt. Men vi har en placering som avslutas på fredag.

Vad gör ni nu?

– Vi behöver så klart titta på det här och sprida informationen, säger Anette Bernhardt.

På Platea har barn mellan 8 och 12 år varit mycket rädda efter att personalen upprepade gånger utsatt dem för så kallade ”nedläggningar”. HVB-hemmet har inte heller kollat straffregistret eller lämpligheten på personalen som arbetar där.

Ungdomar var drogpåverkade

På Villa Mea i Malmö, som också haft barn och unga från Kungsbacka, har verksamheten brustit i trygghet och säkerhet. Bland annat ska det ha varit kaotiskt med drogpåverkade ungdomar och personal som inte bryr sig.

Patrik Silverudd är presschef på Humana, som driver HVB-hemmen Platea och Villa Mea.

– Humana driver runt 60 HVB-hem. Tyvärr inträffar det ibland saker som vi inte vill ska inträffa. Men vi tar samtidigt hand om de allra svåraste barnen. Det är barn med en exceptionell problembild, vilket man kanske inte kan tro om väldigt unga barn, säger han.

Kritiken har återkommit år efter år. Borde det inte bli bättre?

– Det kan man tycka. Det mesta blir faktiskt bättre. Samma sorts problem kan uppstå med nya barn dock. Man kan också fråga sig om de här barnen borde fått mer stöd tidigare i livet. Det viktiga är att se till så att liknande saker inte händer igen, säger Patrik Silverudd.

Hur ser du på kritiken?

– En del av kritiken är helt korrekt. Det är väldigt tråkigt att vi missat kontroller och inte haft en fullgod rapportering. Men vi har hanterat och åtgärdat problemen och Ivo har varit nöjda hur vi hanterat frågorna, säger Patrik Silverudd..

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS