Antikroppen lecanemab ska stoppa Alzheimers sjukdom

Den svenskutvecklade antikroppen lecanemab beskrivs som ett enormt genombrott inom demensforskningen. Studier visar på en 27-procentig inbromsning hos alzheimerpatienter. Men GU-forskaren Kaj Blennow, från Kungsbacka, är mer hoppfull än så.
– Jag skulle säga att detta tar bort orsaken till alzheimer. Studien pågick i endast 18 månader. Om man fortsätter att behandla under ett antal år tror jag att effekten kommer bli ännu större hos patienterna, säger han.