Annette vill rädda det hotade språket: ”Oroande”

Allt färre elever väljer tyska som tredjespråk i skolan. Därför satsar Tysk-svenska handelskammaren drygt 5 miljoner på att främja undervisningen. Läraren Annette Soyka på Kollaskolan nyttjar bidraget till att ta med sina elever till hemorten Oldenburg på studieresa.
– Det viktigaste är att uppleva kulturen, säger hon.