Allvarliga avvikelser i kontroll av Ekhaga: ”Beslut tas i mars”

Vid en årlig kontroll genomförd av en extern utredare noterades under 2022 totalt tretton avvikelser vid Ekhaga vård och omsorgsboende i Onsala. Två av dem bedömdes som allvarliga. Avvikelserna har åtgärdats, och nu pågår arbetet med att utvärdera och skapa underlag inför kommande beslut om vård- och omsorgsboendets framtid.
– Vi har noterat rapporten. I mars tar vi beslut om det blir en förlängning eller inte med Vardaga, säger Hravn Forsne, ordförande i nämnden för Vård och omsorg.