Albin nekas gruppbostad - anses klara sig med hemtjänst

21-åriga Albin Plahn från Kungsbacka har en intellektuell funktionsnedsättning och har haft stödinsatser hela sitt liv. Under pandemin har han, som många andra i riskgrupp, blivit mer isolerad. Då kom ytterligare bakslag när han nekades både gruppbostad och fortsatt lägerverksamhet.
– Det känns tråkigt och jag har ingenting kul att göra med kompisarna längre, säger han.