White Raven AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska bolaget ägna sig åt "Specialtillverkning av bord av trä."