Velas Aktiebolag bildas i Kungsbacka

Enligt sin egen beskrivning ska Velas Aktiebolag ägna sig åt "gods till privatpersoner och företag".