Tomas Friden Kapital AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Tomas Friden Kapital AB har som sin verksamhet att "äga och förvalta aktier och andelar i bolag".