Säkert Besiktning i Sverige AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Företaget ska utföra besiktningstjänster av lyftanordningar, portar, hissar och vissa andra typer av anordningar."