Runforo AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Enligt företaget själva kommer deras verksamhet bestå i att "bedriva idrottslig verksamhet, utövande, utbildning, reklam- och promotionsverksamhet och konsultverksamhet inom friskvård samt därmed förenlig verksamhet."