Pjf Förvaltning AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Pjf Förvaltning AB, som har sitt säte i Kungsbacka, uppger att de ska ägna sig åt "holdingverksamhet, äga och förvalta noterade och onoterade värdepapper".