Pihl Estate AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Pihl Estate AB:s verksamhet ska vara att "äga och förvalta aktier, värdepapper, dotterbolag".