Nytt konsultföretag startar i Kungsbacka

Jgr AB ska "äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".