Nytt holdingbolag startar i Kungsbacka

Em El Holding AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, äga fast egendom".