Nytt företag startar i Kungsbacka : Westech Solutions AB

Enligt sin egen beskrivning ska Westech Solutions AB ägna sig åt "syftet med bolaget är att äga och förvalta aktier och andelar i andra företag".