Nytt företag startar i Kungsbacka : Mmk Norm Safety Expertise AB

Mmk Norm Safety Expertise AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt att "tillhandahålla expertrådgivning samt utbildning inom joniserande strålning (radon och gammastrålning) avseende NORM nukliderna i enlighet med internationell- samt nationell lagstiftning rörande radioaktiv strålning".