Nytt företag startar i Kungsbacka : Låddholmsviken Förvaltning AB

Låddholmsviken Förvaltning AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag".