Nytt företag startar i Kungsbacka : Köpstaden Förvaltnings AB

Köpstaden Förvaltnings AB ska "äga och förvalta värdepapper".