Nytt företag startar i Kungsbacka : Kållepetters Jord O Skog AB

Företaget startades 17 november 2023.