Nytt företag startar i Kungsbacka : Fridén Fysik AB

Företaget uppger att det ska "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, bedriva sjukgymnastik och patientbehandlingar inom fysioterapi samt därmed förenlig verksamhet."