Nytt företag startar i Kungsbacka : Earth School Ekonomisk Förening

Earth School Ekonomisk Förening, som har sitt säte i Kungsbacka, uppger att de ska ägna sig åt "syfte är att främja medlemmarnas välbefinnande och ekonomiska intressen genom en hållbar, trygg och framgångsrik utbildning (arbetsplats)".