Nytt företag startar i Kungsbacka : Brännström & Hallén AB

Företagets egen beskrivning av verksamheten anges vara: "Holdingbolag med förvaltning av fast och lös egendom."