Nytt byggföretag startar i Kungsbacka

Enligt Hallands Mark och Design AB själva kommer deras verksamhet bestå i att "utföra mark-, anläggnings- bygg- och grävningsarbeten, samt konsultverksamhet inom området samt annan därmed förenlig verksamhet."