Nystartat konsultföretag i Kungsbacka

Avarion AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska enligt verksamhetsbeskrivningen ägna sig åt "att bedriva konsultverksamhet inom försvars- och flygsektorn".