Nystartat investmentbolag i Kungsbacka

Cvf Invest AB, som har sitt säte i Kungsbacka, ska enligt verksamhetsbeskrivningen "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt äga och förvalta värdepapper".