Nystartat investmentbolag i Kungsbacka

Jeli Invest AB:s verksamhet ska vara att "äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag samt äga och förvalta fast egendom".