Konsultföretag i Kungsbacka försätts i konkurs

Aktiebolaget Cv Fastigheter och Konsult AB har försatts i konkurs.