Konsultföretag i Kungsbacka försätts i konkurs

Aktiebolaget VVS Konsulten Kungsbacka AB i Kungsbacka begärs i konkurs.