Konkurs för handelsföretag i Kungsbacka

Aktiebolaget Micewa Nordic AB i Åsa har försatts i konkurs.