Konkurs för fastighetsförvaltare i Kungsbacka

Aktiebolaget Aktiebolaget Vintragården i Kungsbacka har försatts i konkurs.