Handelsföretag i Kungsbacka försätts i konkurs

Aktiebolaget Hans E AB i Kungsbacka begärs i konkurs.