Företag i Kungsbacka försätts i konkurs

Aktiebolaget Rentandgo Kungsbacka AB i Frillesås begärs i konkurs.