Balanceco AB – nytt företag startar i Kungsbacka

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska företaget ägna sig åt "Bolaget ska erbjuda fysisk elhandel och regleringstjänster och därtill hörande övrig verksamhet."