41-åring startar nytt företag i Kungsbacka

Ensirio AB startades 14 juni 2024.