Ny ägare till fastigheten Varekulla 1:11 i Kungsbacka kommun

Fastigheten med adressen Varekulla 1:11 i Kungsbacka kommun har fått en ny ägare.