Ny ägare till fastigheten på postadress Harestorpsvägen 183 i Åsa

Den nye ägaren till fastigheten på Harestorpsvägen 183 i Åsa har tagit över den genom ett arv.