Huset på Sjölyckevägen 4 i Billdal får nya ägare

Fastigheten på Sjölyckevägen 4 i Billdal har fått ny ägare genom ett arv.