Fastigheten på postadress Tubackavägen 41 i Hagryd-Dala, Särö tas över av Allmänna Arvsfonden

Den nye ägaren till fastigheten på Tubackavägen 41 i Hagryd-Dala, Särö har tagit över den genom ett arv.