Fastigheten på postadress Sandövägen 599 i Halla Heberg, Vallda har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på Sandövägen 599 i Halla Heberg, Vallda har tagit över den genom ett arv.