Fastigheten på postadress Rörmöstvägen 84 i Vallda har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på Rörmöstvägen 84 i Vallda har tagit över den genom ett arv.