Fastigheten på postadress Gunnesvägen 6 i Frillesås har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på adressen Gunnesvägen 6 i Frillesås har tagit över den genom ett arv.