Fastigheten på postadress Åkervägen 1 i Kungsbacka har bytt ägare

Den nye ägaren till fastigheten på adressen Åkervägen 1 i Kungsbacka har tagit över den genom ett arv.