Mats H Ljungqvist: Vi som hade det så trevligt

Visionen för Kungsbacka innehåller 449 ord. ”Fattigt folk” är inte ett av dem, skriver Mats H Ljungqvist.