Mats H Ljungqvist: Vi kan inte ha det så här längre

Det är dags att steppa upp, för det här duger inte. Och det är inte jag, det är du, SMHI, skriver Mats H Ljungqvist.