Mats H Ljungqvist: Räcker det inte med Kungsmässan och femtioelva golfbanor?

Vad är det för kolossalbyggnad där i horisonten? Det är bara grannen som bygger ut, skriver Mats H Ljungqvist.