Mats H Ljungqvist: Och?

Ordet har en lite okänd funktion, med enorm potential att göra nytta, skriver Mats H Ljungqvist.