Mats H Ljungqvist: Med röven först mot framtiden

Jag TVEKAR att klappa till den där grön-gubbe-knappen, det känns som mer våld än nöden kräver, skriver Mats H Ljungqvist.