Mats H Ljungqvist: Krönika: I Äskhults by finns ingenting att se

Äskhults by och deras surbönder, som sade nej till allt redan på 1800-talet – är det nåt vi ska hylla och bevara, undrar Mats H Ljungqvist.