Krönika: Fåglar väger egentligen ganska lite

Fåglar är kul, men hur kan de väga tyngre än en ny Onsalaväg, undrar Mats H Ljungqvist.