Mats H Ljungqvist: Krönika: Äntligen vågar någon säga det högt

Det är bara två små meningar, men det betyder att Hallandstrafiken skiter i Kungsbacka, skriver Mats H Ljungqvist.